Latest Post

春秋战国时期的著名历史小故事 五十字里的铁血英雄从平凡到伟大的爱国人物事迹
屡立战功从参赞大臣、副都统明亮攻当噶尔拉山梁,拔第五碉。又从参赞大臣富德自墨垄沟进兵,克甲尔木、日赤尔丹思、僧格宗诸寨。又从定边将军明亮自底旺至马奈,克拉窠、绒布、根紥葛木、卡卡角、思底、喀咱普诸碉寨。又从明亮自宜喜攻达尔图山梁,擒头人丹巴阿太,夺俄坡、木克什、格木勺诸碉卡。又从领队大臣奎林攻木克什西南山寨。又从副都统三宝攻西郭洛,进驻得尔巴克山梁。又从明亮攻得楞山梁,拔数碉,进击基木思丹当噶及萨谷诸山梁,毁其碉,俘馘无算。克额尔替第一碉,杀贼四十馀,又克第二碉;又克石真噶、沙尔尼、琅谷、乌岳、斯当安诸碉寨。凡七战,皆胜。进攻紥乌古,时贼踞山巅,碉卡连亘。世亨冒石矢率兵直上,拔数碉卡;又克碾占山、阿尔古山及平坝诸寨。又克达撒谷大山梁,毁其碉寨。又克独古木上、下寨,进踞布吉鲁达那两道山梁。又克甲杂官寨独松隘口。夺获大小寨落数十,并获贼渠雍中旺尔结。遂西至噶拉依,与南路马尔邦军会。乾隆四十一年,金川平,擢云南腾越镇总兵。 

甘肃回乱

四十九年,甘肃回乱,世亨奉命往安定捕逸回,获二百馀。事竣,补贵州威宁镇总兵。五十二年,林爽文叛,世亨率黔兵二千馀赴剿,攻克集集堡,俘斩甚众,获伪印、器械、旗帜。进攻小半天,贼奔溃,追袭至老衢峙,俘爽文,并头人何有志。又从参赞成都将军鄂辉自大武陇进攻南路水底藔,手杀头人一。时庄大田等败窜琅峤,众尚数千,世亨率黔兵与诸军分队,水陆合攻,擒大田并诸贼目。平,改赐坚勇巴图鲁名号,图形紫光阁,列前二十功臣。

 

勇护国都

五十三年二月,擢浙江提督,未至,调广西提督。安南有大酋曰阮惠,攻其国都,逐其君黎维祁。两广总督孙士毅主用兵,世亨谏不听。师行,将两广绿旗兵八千人,与总兵尚维升、张朝龙等从出关入安南境,至其国都,有大川三:北曰寿昌江,南曰市球江,又南曰富良江。十一月辛未,师渡寿昌江。甲戌,师次市球江。惠兵据南岸山,守甚固。朝龙兵自上游渡,世亨亦力战,杀贼数千,赐御用玉搬指、大小荷包。越三日丁丑,黎明,师次富良江,南岸即黎城,黎城者安南国都,以王姓名其城也。惠兵尽伐滨江竹木,敛舟泊对岸。循江岸得小舟,载兵百馀,夜分至江心夺惠军舟,世亨等亲率二百馀人先渡,复掠小舟三十馀,更番渡兵,分捣惠军,惠军溃,焚其舟十馀,俘其将数十。戊寅旦,师毕济,黎氏宗族及安南民出迎,世亨从士毅入城安抚。求维祁,承制立为王。捷闻,封一等子,疏辞,弗许。阮惠有分地曰广南,去黎城二千馀里。方议进讨,请益兵筹饷。上欲罢兵,世亨亦谓士毅曰:“我兵深入重地,惠未战遽退,事叵测。及时振旅入关,上计也。”士毅不纳。

 

置酒高会

五十四年正月戊午朔,士毅召诸将置酒高会。己未,维祁告惠兵至,士毅仓皇夺围出,渡富良江,浮桥断,世亨与维升、朝龙率数百人战桥南,阵没。士毅初奏言:“惠兵至,臣与世亨督兵决战;贼众围合,臣与世亨不相见,乃夺围出。”上犹冀世亨全师而还;既闻其战死,命予恤。副将广成自军中还,见上,言:“当惠兵攻黎城,士毅与世亨退据富良江拒惠。士毅欲渡江与惠战,不利,以身殉。世亨力谏,以大臣系国重轻,不可轻入,令庆成毅还师。又命千总薛忠挽士毅马以退。世亨督诸将渡江陷阵,力战死。”上愍世亨知大体,进封三等壮烈伯,祀昭忠祠,谥昭毅。福康安师至,惠更名光平,乞降。立祠黎城祀死事诸将,世亨居首列。